EGNA PRODUKTER

Våra egna produkter

Oreplast tillverkar och säljer även en del egna produkter.
Några exempel är saltstenshållare för 2 kg sten, plastpåspack och labaratorievattenlås.